Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Tin học CNTT Cơ bản và Nâng cao Tháng 2/2023

Người đăng: Quản trị viên - 04/02/2023

Tải đơn đăng ký tại đây

Mẫu chứng chỉ CNTT Cơ bản

Mẫu chứng chỉ CNTT Nâng cao