Tiếng Anh Thiếu Nhi

TIẾNG ANH THIẾU NHI

24/02/2021

Khoá học “Anh văn thiếu nhi” được thiết kế nhằm giúp cho các bé chuẩn bị hành trang cho những buổi học trên lớp cũng như có thể nghe và nói một cách tự nhiên từ lúc nhỏ. Chương trình dành cho thiếu nhi được thiết kế một lộ trình riêng biệt giúp cho các bé có thể tiếp thu và ứng dụng một cách tự nhiên nhất.

Xem thêm