Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

TẠO DÁNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH

06/11/2020

Học viên hoàn thành chương trình học tập có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các công việc có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoa cây cảnh.

Xem thêm