Phong thủy ứng dụng

PHONG THỦY ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

06/11/2020

PHONG là gió, THỦY là nước, là hai yếu tố ảnh hửng đến cuộc sống, công việc của mỗi người chúng ta. Nghiên cứu ngành Phong-Thủy cũng như các yếu tố Âm-Dương Ngũ Hành khác đang vận động trong vũ trụ này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn thấu đáo hơn về cách mà thế giới này hoạt động cũng như có những phương cách biến đổi, cải tạo trong đời sống hằng ngày nhằm mục đích giúp cuộc sống cũng như công việc làm ăn của chúng ta được khởi sắc mang đến sự hài hòa trong cuộc sống.

Xem thêm