Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

02/11/2020

Chương Trình Đào Tạo Ngành Tạo Mẫu Và Chăm Sóc Sắc Đẹp là một trong những ngành học đang hot và có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Chương trình sẽ trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp, có khả năng áp dụng các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật chuyên sâu để đảm nhiệm công việc của người kỹ thuật viên chuyên nghiệp ngành Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp như sau.

Xem thêm