Tiếng Anh 6 Bậc A2,B1,B2 VSTEP

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT–BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 3217/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc cấp giấy phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Wonschool; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Wonschool thông báo tổ chức ôn và thi Chứng chỉ Tiếng Anh theo năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam_Vstep năm 2021 cho tất cả thí sinh, cụ thể như sau:

Xem thêm

CHỨNG CHỈ VSTEP QUAN TRỌNG THẾ NÀO?

07/03/2022

VSTEP là định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (còn gọi là Vietnamese Standardized Test of English Proficiency, viết tắt là VSTEP). Định dạng đề thi này do trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN với Giáo sư Nguyễn Hòa – hiệu trưởng nhà trường là chủ nhiệm đề tài xây dựng và đã được giới thiệu tới các chuyên gia khảo thí ngôn ngữ thế giới từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 3 năm 2015 tại LTRC Toronto – Canada.

Xem thêm