Nghiệp vụ khai báo thuế

NGHIỆP VỤ KHAI BÁO THUẾ

06/11/2020

Khóa học Nghiệp Vụ Khai báo Thuế đảm bảo cung cấp cho các học viên những văn bản qui phạm về pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng cục Thuế ban hành. Hiểu biết đúng đắn và có hệ thống những vấn đề cơ bản về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay. Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách nhà nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp. Biết cách kê khai thuế trên phần mềm HTKK của Tổng cục thuế.

Xem thêm