Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

03/11/2020

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (còn gọi là SMEs hay SME là viết tắt của Small and Medium Enterprise) là một trong những công việc rất quan trọng trong thời buổi hiện nay, đặc biệt là với một quốc gia đang phát triển có nhiều SME như Việt Nam.Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm công việc quản lý quá trình kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể duy trì ổn định, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra một cách tối ưu nhất.

Xem thêm