Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ lễ tân

06/11/2020

Một khóa học ngắn hạn nghiệp vụ lễ tân sẽ giúp cho bạn có những kiến thức nền tảng trong việc tiếp tân, đón khách, cách phục vụ và chào đón khách cũng như các nghiệp vụ về đặt phòng, kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại. Sau khóa học các bạn hoàn toàn có thể tự tin làm việc cho các nhà hàng, khách sạn lớn với mức thu nhập và môi trường làm việc lý tưởng.

Xem thêm