Marketing

Ngành Marketing liệu có hợp xu thế?

03/11/2020

Ngành Marketing sẽ như thế nào vào những năm nữa? Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu không ngừng thay đổi và phát triển, các công ty, dịch vụ truyền thông, quảng cáo tại Việt Nam cũng liên tục phát triển và xuất hiện ngày càng nhiều để đáp ứng cho nhu cầu xã hội hiện tại và bắt kịp xu hướng thế giới. Khách hàng hiện nay cũng có nhiều sự lựa chọn hơn trong một thế giới cạnh tranh.

Xem thêm