Tuyển Sinh Chứng Chỉ Khmer

Thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Khmer năm 2021

17/09/2021

Quyền lợi học viên- Học viên được kiểm tra, đánh giá xếp loại kết quả học tập từng giai đoạn. Nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận trình độ đàm thoại tiếng Khmer căn bản (Giai đoạn I); trình độ tiếng Khmer bậc tiểu học (Giai đoạn II); bảo lưu kết quả học tập theo quy định.- Học viên đủ điều kiện sẽ được tham gia dự kỳ thi nhiệm ý tiếng Khmer; kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc Khmer theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm