Quy Chế Thi

QUY CHẾ THI

31/10/2020

QUY CHẾ HỘI ĐỒNG THI 1. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng giờ ngày quy định và theo đúng mọi hiệu lệnh cũng như mọi sự điều khiển của cán bộ coi thi; 2. Chỉ được mang những đồ dùng đã được quy định. Xuất trình thẻ dự thi hoặc giấy chứng minh nhân dân (Bản gốc) cho cán bộ coi thi khi nghe tên gọi và số báo danh của mình. Cán bộ coi thi cho phép mới được vào phòng thi; 3. Sau khi vào phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng chỗ ghi số báo danh trong phòng thi;

Xem thêm