THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ BẢN SAO TỪ SỔ GỐC NĂM 2022

Người đăng: Quản trị viên - 06/01/2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu lấy chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp cho các học viên đã làm mất hoặc thất lạc chứng chỉ gốc, trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Wonschool trân trọng thông báo chương trình cấp lại bản sao chứng chỉ ngoại ngữ năm 2022 với nhiều ưu đãi.